Odnoyi Anunner

Prostoklasno: haykakan statusner, Xenti pes sirum er andzayn, myusn el urishin ayn el barcradzayn *** erbemn « kneres »@ aynqan e ushanum,vor nereluc el arden vo4in4 4i.

Odnoyi Nkarner Tuyn Anunner

Odnoyi Nkarner Tuyn Anunner Siru